Wilderness First Aid

Danderyd 9-11 november 2018

En kvalificerad första hjälpen-kurs har efterfrågats av många scoutledare under lång tid. Nu har vi fått kontakt med en av de ledande institutioner inom området – NOLS Wilderness Medicine, som bedrivit utbildningar i inom första hjälpen för friluftsintresserade och medicinsk personal i drygt 40 år över hela världen och har bokat in en helgkurs med en av deras svenska handledare.

Kursinnehåll:

 • Hjärt-lungräddning
 • Primär patientundersökning och akut behandling (L-ABCDE)
 • Sekundär undersökning, fortsatt behandling och omhändertagande (vitalparametrar och medicinsk historia)
 • Dokumentation, evakueringsplaner
 • Ryggskador & Skallskador
 • Cirkulationssvikt
 • Sårvård
 • Brännskador & Infektioner
 • Muskel-, led- och skelettskador
 • Urledvridningar
 • Värmerelaterade tillstånd
 • Nedkylning och köldskador
 • Blixtnedslag
 • Höjdsjuka
 • Medicinska situationer: Diabetes, magont, andningsproblem, epilepsi, hjärtrelaterade problem
 • Allergisk anafylaktisk reaktion
 • Första hjälpen-utrustning

MÅLGRUPP: Leder du scouter bortom allmän väg? Vad gör du om en allvarlig olycka inträffar i under segling/på fjället/i skogen och du får besked att ”ambulanshelikoptern är upptagen, kanske kommer om tre timmar”? Då är den här kursen för dig. Ålder: 18 år och uppåt.
TID: 9-11 november 2018. Vi startar fredag kväll med Hjärt- Lungräddning (frivilligt, men starkt rekommenderat moment). Kursen fortsätter under lördag och söndag 08.00 – 18.00 med avbrott för lunch och fika.
PLATS: Oskarsborgs Scoutstuga i Danderyd.
KOSTNAD: 1700 kr för scouter från kårer inom Roslagens Scoutdistrikt (sponsat med 1000 kr av distriktet). 2700 kr för övriga scouter. Enklare lunch och fika ingår. Golvförläggning erbjuds båda nätterna för de som vill ligga över, annars når man Oskarsborg enkelt med SL-buss eller bil.
SPRÅK: Svenska
ANTAL DELTAGARE: Högst 15 deltagare.
ANMÄLAN: Anmäl dig här –>
ARRANGÖR: Roslagens scoutdistrikt
FRÅGOR OM KURSINNEHÅLL:

Kerstin Ejderby, 0707-56 20 94, kerstin@ejderby.se

Marcus Jansson, 0709-68 82 84, marcus.c.jansson@outlook.com

FRÅGOR OM ANMÄLAN: Scoutkansliet, 08-652 05 10, utb@scoutkansliet.se