Wilderness First Aid

Järfälla 8-10 mars 2019

En kvalificerad första hjälpen-kurs har efterfrågats av många scoutledare under lång tid. Nu har vi fått kontakt med en av de ledande institutioner inom området – NOLS Wilderness Medicine, som bedrivit utbildningar i inom första hjälpen för friluftsintresserade och medicinsk personal i drygt 40 år över hela världen och har bokat in en helgkurs med en av deras svenska handledare.

Kursinnehåll:

 • Hjärt-lungräddning
 • Primär patientundersökning och akut behandling (L-ABCDE)
 • Sekundär undersökning, fortsatt behandling och omhändertagande (vitalparametrar och medicinsk historia)
 • Dokumentation, evakueringsplaner
 • Ryggskador & Skallskador
 • Cirkulationssvikt
 • Sårvård
 • Brännskador & Infektioner
 • Muskel-, led- och skelettskador
 • Urledvridningar
 • Värmerelaterade tillstånd
 • Nedkylning och köldskador
 • Blixtnedslag
 • Höjdsjuka
 • Medicinska situationer: Diabetes, magont, andningsproblem, epilepsi, hjärtrelaterade problem
 • Allergisk anafylaktisk reaktion
 • Första hjälpen-utrustning

MÅLGRUPP:

Leder du scouter bortom allmän väg? Vad gör du om en allvarlig olycka inträffar i under segling/på fjället/i skogen och du får besked att ”ambulanshelikoptern är upptagen, kanske kommer om tre timmar”? Då är den här kursen för dig.

Ålder: 18 år och uppåt.

TID: 8 – 10 mars 2019. Vi startar fredag kväll med Hjärt- Lungräddning (frivilligt, men starkt rekommenderat moment). Kursen fortsätter under lördag och söndag 08.00 – 18.00 med avbrott för lunch och fika.
PLATS: Järfälla
KOSTNAD:  3700 kr. Enklare lunch och fika ingår. Golvförläggning erbjuds båda nätterna för de som vill sova över. Det går även bra att åka hem på kvällen.
SPRÅK: Svenska
ANTAL DELTAGARE: Högst 15 deltagare.
ANMÄLAN: Anmäl dig här –>
(Scouter från Birka scoutdistrikt har förtur fram till 25 januari)
ARRANGÖR: Birka scoutdistrikt
FRÅGOR OM KURSINNEHÅLL: Johan Törnhult, 070-164 95 21 johan.tornhult@bollstanasscoutkar.se
FRÅGOR OM ANMÄLAN: Scoutkansliet, 08-652 05 10, utb@scoutkansliet.se