Frågor och svar

Vilka ansvarar för kurserna?
Distriktsutbildarna ansvarar för utbildningsutbudet i distrikten. Kårutbildningsledarna ansvarar för att kårens medlemmar utbildas och för att sprida utbildningskatalogens innehåll till kårens medlemmar.

Vad bör jag veta innan jag anmäler mig?
Utbildning som har för få anmälda deltagare ställs in. Om utbildning måste ställas in av detta eller av annat skäl meddelas de anmälda senast 14 dagar före utbildningsstart. Deltagare som har funktionsnedsättning, allergier eller något annat som utbildningsledningen bör känna till, ska ange detta vid anmälan.

Hur sker uttagningen av deltagare?
Om kursen har fler anmälningar än platser sker uttagningen enligt följande:
1. Anmälan inkommit i tid
2. Kårens prioritering
3. Så stor spridning som möjligt bland kår och kön. Om plats inte kan erbjudas meddelas detta cirka en vecka efter anmälningstidens utgång. Cirka en vecka före kursen skickas kallelse och oftast även deltagarförteckning direkt till deltagarna.

Vad gäller om jag vill lämna återbud?
Anmälan är bindande. En kostnad på 50 kronor tas ut om man avanmäler sig efter anmälningstiden gått ut och innan 48 timmar före utbildningsstart för att täcka administrativa kostnader. Om någon hoppar av eller uteblir utan giltigt skäl minst 48 timmar före kursstart debiteras kåren eller deltagaren hela avgiften. Endast sjukdom eller liknande räknas som giltigt skäl. Avanmälan gör du till administratör eller utbildare. En del utbildningar har andra avanmälningsregler men då informerar vi speciellt om dem vid denna utbildning.

Är deltagare från hela Sverige välkomna?
Deltagare från scoutkårer som inte tillhör Stockholmsregionen är givetvis välkomna på våra utbildningar. På grund av olika bidragsregler tillkommer en extra avgift på 100 kr per dag och deltagare.