Kontakt

Här presenterar vi vilka som jobbar i regions-utbildningssektionen.

Stockholm

Gruppmail: utbildningsgrupp.stockholm@scouterna.se

Hanna Hult Rosén (ordf.) hanna.hult.rosen@scouterna.se
Gitten Abramsson gitten.abramsson@scouterna.se
Kicki Rydberg kicki.rydberg@scouterna.se
Lena Falkman lena.falkman@scouterna.se